Toimintasuunnitelma 2010

RAUTARUUKIN ELÄKELÄISET ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

 

 

Yleistä

Rautaruukin eläkeläiset ry:n kolmaskymmenes kahdeksas (38) toimintavuosi jatkuu yhdistyksen alkuperäisiä sääntöjä noudattaen.

 

1. Tavoitteena on toimia Rautaruukilta eläkkeelle jääneiden henkilöiden yhdyssiteenä.

2. Herättää ja ylläpitää jäsenistössä omatoimisuus harrastus- ja virkistystoimintaan.

3. Ylläpitää ja kehittää jäsenistön henkistä ja fyysistä vireyttä.

4. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton taikka muun välittömän edun hankkiminen jäsenilleen.

 

Yhdistyksen jäsenten toivomusten mukaisesti pyritään kehittämään toimintaa edellä olevien periaatteiden mukaisesti.

Kerho- ja virkistystoiminta.

Yhteisiä kerhokokoontumisia pidetään Kreivinajassa perjantaisin. . Erilaisia harrastuskerhoja järjestetään tarpeen mukaan. Harjoiteltuja ohjelmia esitetään omissa tilaisuuksissa ja vierailujen yhteydessä. Laulukuoro- ja senioritanssiharjoitukset viikoittain kerhopäivinä. Lentopalloilua jatketaan edellisvuosien tapaan Emäntätoiminta hoitaa kahvittelut ja tarjoilut kerhotilaisuuksissa. Ohjelmatoimikunta järjestää ohjelmaa yhdistyksen omiin tilaisuuksiin ja mahdollisiin vierailuihin. Kevät- ja syysjuhlat sekä pikkujoulu vietetään jäsenistön keskuudessa

Kesäkuu, heinäkuu ja elokuun pidämme kesälomaa ja keräämme voimia syksyn kerhotoimintaan.

 

Matkailutoiminta.

Pyrimme järjestämään kaksi kotimaahan ja/ tai ulkomaille suuntautuvaa matkaa. Lisäksi järjestämme pari lyhyempää teatteri- tai konserttimatkaa kotimaahan.

Myös liikunnallisia päiväretkiä järjestetään lähialueelle jäsenistön toivomusten mukaan.

 

Huomionosoitukset.

Muistetaan jäsenten merkkipäivät toimintavuoden aikana (60v, 70v, 75v ja 80v.) pikkujoulun yhteydessä/tai johtokunnan valitsemana aikana.

 

Talous

Yhdistyksen varoja kartutetaan jäsenmaksuilla, arpojen- ja kahvin myynnillä. Toiminta-avustuksia pyydetään Rautaruukilta ja Raahen kaupungilta.

 

Lopuksi

Tavoitteena on pitää yhdistyksen toiminta aktiivisena ja monipuolisena.

Rautaruukilta eläkkeelle siirtyvät toivotetaan tervetulleiksi kerhotoimintaan.

Toivomme jäsenistölle virkistävää ja aktiivista yhdessäoloa kerhotoiminnan merkeissä.

 

Johtokunta