Perustettu

YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN

Eläkeläiskerhon toiminta lähti käyntiin työnantajan aloitteesta. Kokoonkutsujana oli Rautaruukki Oy:ltä toimeksisaaneena sosiaalitoimenhoitaja Jorma Tiirinen. Yhtiöstä eläkkeelle jääneitä oli kutsuttu eläkeläistilaisuuteen Ouluntien kerhohuoneeseen 2.10.1972. Läsnä oli 26 eläkeläistä. Kerhon nimeksi valittiin Rautaruukin eläkeläiskerho.

Rautaruukin eläkeläisyhdistyksen perustava kokous pidettiin 4.1.1974 Ouluntien kerhohuoneessa.

Läsnä oli 24 eläkeläistä, tunnelma oli jännittynyt, olihan historiallinen hetki, yhdistyksen virallinen perustaminen.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Arvi Patjas ja sihteeriksi Kerttu Vikki. Pöytäkirjan tarkastajiksi Paavo Rautio ja Pauli Junnila. Varapuheenjohtajaksi Kalle Mäkelä. ja johtokunnan jäseniksi Erkko Torvela, Jorma Tiirinen, Kerttu Vikki, Marjatta Tiirinki, Pentti Mäkinen, Paavo Rautio, Yrjö Kiviniitty ja Arvo Hurnanen. Rahastonhoitajaksi Erkki Torvela.

Ote säännöistä:

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia henkisesti terveiden eläkeläisten yhdyssiteenä toimialueellaan.

Herättää eläkeläisissä harrastusta omatoimisuuteen,

Ylläpitää ja kehittää henkistä ja ruumiillista vireyttä ja laajentaa heidän yhteiskunnallista tietouttaan.

Tukea heitä muutenkin henkisesti ja taloudellisesti jäljempänä mainituilla tavoilla.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton taikka muun välittömän edun hankkiminen jäsenilleen.

Edellä oleva on teksti on ote alkuperäisistä yhdistyksen säänöistä.