Syyskokouksen avauspuhe 2011

SYYSKOKOUS 18.11.2011 TOIMINTAKESKUS KREIVINAIKA

Syyskokouksen avauspuheenvuoro

Yhdistyksemme 40:s toimintakausi alkaa vuoden 2012 alusta. Tuleva vuosi on yhdistyksen juhlavuosi.

Johtokunnan päätöksen mukaisesti valitaan kevätkokouksessa toimikunta valmistelemaan juhlaa.

Tulo- ja menoarviossa on varauduttu juhlan toteuttamiseen.

Toivon, että nyt kokouksessa valitaan henkilöitä, jotka ottavat yhdistyksemme toiminnan omakseen ja sitoutuvat aktiiviseen toimintaan yhdistyksemme parhaaksi. Toimintamahdollisuuksia löytyy kaikille jäsenillemme. Tarvitaan jäsenten omaa aktiivisuutta toiminnan kehittämiseen haluttuun suuntaa.

Yhdistyksen säännöt kaipaavat mielestäni stailaamista. Muutosta joka on tapahtunut entisen työnatajamme organisaatiossa. Se Rautaruukki, josta jäimme eläkkeelle, ei ole enää sama yhden organisaation alaisena toimiva työyhteisö. Tehtaan aitojen sisällä ja myös ulkopuolella toimii useita eri yrityksiä, jotka tekevät samanlaisia töitä, joita meidän aikanamme tehtiin yhden organisaation alaisena.

Silloin, -80 luvulla meitä oli n.4300 henkilöä töissä. Nyt määrä on n.2300 henkilöä ja todennäköisesti on vieläkin vähenemässä.

Eli jos haluamme uusia jäseniä yhdistykseemme tulevaisuudessakin tulee meidän tarkastella sääntöjä ja ottaen huomioon sääntöuudistuksessa edellä olevat muutokset.

Myös puheenjohtajan toimikautta tulee tarkistaa. Esimerkiksi vanhusasiain neuvostossa on puheenjohtajan toimikausi kaksi vuotta. Ei ole kenenkään etu, että sama henkilö jatkaa vuodesta toiseen puheenjohtajana. Ehkä kiinnostus puheenjohtajan tehtävään paranee sääntömuutoksen kautta. Yhdistyksen toiminta tarvitsee virikkeitä ja uusia näkemyksiä pysyäkseen jäsenistölle mielenkiintoisena.

Muutosten ei tarvitse olla suuria. Pienikin muutos lisää mielenkiintoa toimintaa kohtaan.

Kerhopäivä muuttuu vuoden alusta keskiviikkopäivälle. Muutos on myös toimintakeskus Kreivinajan toivomus. Perjantaipäivänä lähestytään viikon loppua. Yhä useampi, myös eläkeläinen haluaa rauhoittua viikonlopun viettoon.

Aloitamme kerhotoiminnan tammikuussa, keskiviikkona 11.1.2012  klo 15.00.

Suunnitellaan silloin yhdessä esimerkiksi matkakohteita. Viikkokerhojen ohjelmaan haluamme myös jäsenten näkemyksiä mitä halutaan.

Kiitokset kaikille teille jotka olette antaneet  työpanoksenne toimintamme ylläpitämiseen. Teitä kaikkia on tarvittu ja työtänne arvostetaan. Kiitokset myös teille, jotka olette tehneet kerhopäivistä juhlan arvoisia osallistumalla tilaisuuksiimme. Ilman teitä emme olisi tunteneet toimintaamme tarpeelliseksi. Toivon, että olette saaneet kaikki jotakin vaihtelua eläkepäivillenne. Kiitos.

Rautaruukin Eläkeläiset ry

Raimo Haapakoski